Filologie Clasica

Simpozionul Național ”Valorile educației - educația valorilor”

Simpozionul Naţional Valorile educaţiei – educaţia valorilor, din Antichitate pȃnă azi. Abordări teoretice, soluţii practice se desfășoară anual sub egida Facultăţii de Litere, în cadrul Zilelor Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Temele de interes propuse spre dezbatere sunt:

 • Conceptul de valoare, din Antichitate pȃnă azi;
 • Educaţia prin/ pentru valoare, din Antichitate pȃnă azi;
 • Valori individuale/ colective, respectiv Valori locale/ regionale/ naţionale/ universale, reflectate în diferite forme de discurs: literarfilosofic, religios, istoric, publicistic, juridic;
 • Construcţii cultural-identitare bazate pe valori etnice;
 • Valorile ca repere didactice: provocări, dificultăţi procedurale şi soluţii metodologice etc.

DOMENII DE CERCETARE:

 • Lingvistică, teorie, istorie şi critică literară, literatură comparată
 • Filosofie
 • Istoriografie
 • Istoria culturii şi a civilizaţiei
 • Istoria religiilor, ideilor, mentalităţilor
 • Istoria presei, jurnalism şi comunicare
 • Ştiinţele educaţiei
 • Ştiinţele juridice.

Edițiile Simpozionului Național ”Valorile Educației - Educația Valorilor”

Ediția 2014

Ediția 2015

Ediția 2016

Ediția 2017

Ediția 2018

Ediția 2020

Ediția 2021