Filologie Clasica

Sesiuni de comunicări

Mast. Diana MATEI (Facultatea de Istorie), ”Eroi ai Antichității în arta modernă și contemporană – Attila”
Mast. Toma GANIA (Facultatea de Litere), prezentare de carte: Maria DZIELSKA – ”Hypatia din Alexandria. Personajul istoric și legenda modernă”, Editura Doxologia, Iași, 2022

4 martie 2023

Cerc. șt. I dr. Vasilica LUNGU, ”Fondatorul coloniei grecești de la Orgamé: cult, identitate, memorie”

21 februarie 2023

Prof. univ. dr. Nelu ZUGRAVU (Facultatea de Istorie), ”Elagabal ca metaforă a ciumei în Historia Augusta ”

Drd. Alexandru CODESCU (Facultatea de Istorie), prezentare de carte: Henrik MOURITSEN – ”The Roman Elite and the End of the Republic: The Boni, the Nobles and Cicero”, Cambridge University Press, Cambridge, 2022

22 februarie 2023

 

Prof. assoc. Omar COLORU (Università degli Studi di Bari Aldo Moro), ”The Iranian world seen from Rome”

15 decembrie 2022, ora 18.00, online

Sergio AUDANO, ”La “Germania” di Tacito: fortuna e sfortuna di un classico antico in età moderna”

10 decembrie 2022, ora 11.00, online

Prof. assoc. Antonio Enrico FELLE (Università degli Studi di Bari Aldo Moro), ”Il sacro nella epigrafia dei cristiani di Roma” 

9 iunie 2022, online

Dr. Stefano ROZZI, ”Quantitative data in philology. Spreadsheets as a supplementary tool” 

2 iunie 2022, online

Prof. assoc. Mela ALBANA (Università degli Studi di Catania), ”L’ordinamento degli studi in età tardo-imperiale”

19 mai 2022, online

Drd. Bogdan Guguianu, ”Hapax legomena la Timon din Phlius”

31 ianuarie 2022

Cerc. șt. habil. dr. Adrian ROBU, ”Tradiţii și dinamici religioase în cetăţile grecești din Pontul Euxin: reliefurile cu strategi de la Mesambria”

8 aprilie 2021, online

Prof. dr. Moisés ANTIQUEIRA, ”A loyalist historian? Aurelius Victor, Julian and the asymmetries of Roman imperial power”

31 martie 2021, online

Dr. Dan Dana, ”Onomastica soldaţilor din armata romană târzie în provinciile balcano-dunărene, între tradiţii multiple şi creştinare”

15 ianuarie 2021, online

Dr. Constantin Răchită, ”Sancta superbia în gândirea lui Ieronim”

18 decembrie 2020, online

Lector univ. dr. Iulian-Gabriel HRUȘCĂ, ”Originalitate și emulație în satira latină”

27 noiembrie 2020, online

Mast. Andrei Baltag, ”Conservator militum et provinciallium: legitimarea unui uzurpator – Magnus Magnentius (350-353)”

Prof. Univ. Dr. Nelu Zugravu – Recente apariții editoriale

12 mai 2020, online

Cercet. șt. II dr. Costin CROITORU (Muzeul Brăilei  „Carol I”), ”Per lineam valli: perspectivă asupra graniţei septentrionale a Moesiei Inferioare” 

Drd. Casian GĂMĂNUŢ (Facultatea de Istorie), prezentare de carte: Florian Matei-Popescu, Ovidiu Ţentea, ”Auxilia Moesiae Superioris”, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2018

12 decembrie 2019