Filologie Clasica

Oportunități profesionale

Absolvenţii programului de studii Filologie clasică (Limba şi literatura latină – Limba şi literatura greacă veche) sunt pregătiţi în mod eficient pentru cariere de: editori, redactori, corectori, documentarişti (în departamentele culturale de la edituri şi reviste), istorici literari, consilieri pe probleme de cultură, manageri culturali, referenţi de specialitate, scriitori, consultanţi ştiinţifici, cercetători, asistenţi de cercetare, traducători etc.

În funcţie de parcurgerea modulului pedagogic, absolvenţii specializării Filologie clasică pot opta şi pentru cariere de profesori (pregătiţi după cele mai înalte standarde) în învăţământul preuniversitar şi universitar.

Obiectivele asumate prin Planul de învăţământ sunt corelate cu disciplinele predate în liceu, conform planurilor-cadru de învăţământ şi programelor aprobate de ministerul de resort.

Studenţii anului al III-lea efectuează, conform contractului încheiat între Universitatea Al. I. Cuza şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, un program de practică pedagogică în perioada comună celor două semestre şcolare, în zilele lucrătoare ale săptămânii, sub îndrumarea unui profesor metodician, la liceele: „M. Eminescu, G. Ibrăileanu şi la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” (limba latină) şi la Seminarul Ortodox „Sf. Vasile cel Mare” (limbile latină şi greacă veche).

Există, de asemenea, şi posibilitatea de organizare comasată a practicii pedagogice într-un singur semestru.

Practica de specialitate a studenţilor de la Filologie clasică se desfăşoară la Editura Universităţii „Alexndru Ioan Cuza”; Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi; Institutul de Filologie Română „A. Philippide), Editura Doxologia, conform contractelor de parteneriat încheiate cu aceste instituţii.