Filologie Clasica

Concursul Vestigia Litterarum

Concurs național de eseuri, dramaturgie și desen adresat elevilor de liceu

Organizatori:

Facultatea de Litere, Departamentul de Limbi și literaturi străine (specializarea FILOLOGIE CLASICĂ) – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Iași

În parteneriat cu:

Inspectoratul Școlar Județean Iași

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iași

Comitetul științific:

Conf. univ. dr. Claudia Tărnăuceanu, Lector univ. dr. Magda Mircea, Lector dr. Iulian-Gabriel Hrușcă, CS II dr. Ana-Maria Gînsac, CS dr. Constantin-Ionuț Mihai, Asist. univ. dr. Bogdan Guguianu

Concursul național VESTIGIA LITTERARUM se adresează elevilor care sunt interesați de aspecte ce vizează temele și motivele culturale ale Antichității greco-latine, fiind structurat pe trei secțiuni principale: eseuri, dramaturgie și desen.

Secțiunea I – Concurs de eseuri

Comitetul științific: Conf. univ. dr. Claudia Tărnăuceanu, Lector univ. dr. Iulian Gabriel Hrușcă, CS II dr. Ana-Maria Gînsac, CS III dr. Constantin-Ionuț Mihai, Asist. univ. dr. Bogdan Guguianu.

Proba de concurs constă în comentarea și interpretarea de către elev a unuia dintre textele selectate în acest scop. Scrierile autorilor greci și latini din care vor fi extrase fragmentele acoperă domenii diverse precum literatură clasică, istorie, filosofie și teologie.

Textele vor fi expuse atât în limba de origine, cât și în traducere, pentru ca elevul să poată face corelații conceptuale cât mai pertinente.

Concursul de eseuri este destinat exclusiv elevilor de liceu.

Pe plan evaluativ, vor fi considerate relevante următoarele aspecte: identificarea corectă a mizelor textului și a conceptelor sale esențiale, structura formală a lucrării elevului, veridicitatea informațiilor, originalitatea comentariilor și a interpretărilor, argumentarea clară și concisă a punctelor de vedere, pertinența concluziilor, corectitudinea citărilor din surse bibliografice, corectitudinea gramaticală.

Lucrarea elevului trebuie să cuprindă între 3 și 5 pagini, să fie redactată cu fontul Times New Roman, mărimea 12, spațiere între rânduri de 1,5.

Formularul de înscriere va fi completat online de către elev, documentul cu eseul urmând a fi încărcat în rubrica aferentă.  Orice eventuale informații pot fi solicitate de către elev la adresa vestigia.litterarum@gmail.com. Rezultatele concursului vor fi făcute publice în decurs de două săptămâni de la deadline-ul trimiterii lor pe site-ul secției de Filologie clasică (filologieclasica.ro) din cadrul Departamentului de Limbi și literaturi străine al Facultății de Litere de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Elevilor li se vor acorda premii constând în diplome și cărți, iar profesorilor îndrumători le vor fi oferite certificate/ adeverințe de participare.

Barem de evaluare:

– identificarea corectă a mizelor textului și a conceptelor sale esențiale – 15 puncte

– structura formală a lucrării elevului  – 10 puncte

– veridicitatea informațiilor – 10 puncte

– originalitatea comentariilor și a interpretărilor – 15 puncte

– argumentarea clară și concisă a punctelor de vedere – 15 puncte

– pertinența concluziilor – 15 puncte.

– corectitudinea citărilor din surse bibliografice – 10 puncte

– corectitudinea gramaticală – 10 puncte

Decisiv este rolul profesorului îndrumător care trebuie să consilieze elevul în vederea găsirii unui echilibru între ideile personale ale acestuia și referințele la fragmentele de text comentate, astfel încât lucrarea elaborată de elev să întrunească cerințele anterior precizate.

Comitetul științific își rezervă dreptul de a contacta profesorul îndrumător în cursul evaluării lucrării elevului, dacă va considera că este necesar.

Secțiunea II – Concurs de dramaturgie

În cadrul acestei secțiuni, elevii pot reprezenta scenic episoade/fragmente din dramele autorilor antici. Pot fi abordate subiecte din operele unor autori precum Homer, Hesiod, Eschil, Sofocle, Euripide, Aristofan, Menandru, Plaut, Terențiu, Vergiliu, Ovidiu, Seneca etc. Materialul realizat va trebui să fie înregistrat live și să nu depășească 15 minute Materialul realizat va trebui să fie înregistrat live și să nu depășească 10 minute. Interpretarea scenică poate fi realizată individual (monolog) sau în grup (sceneta unei trupe școlare).

Concursul de dramaturgie este destinat exclusiv elevilor de liceu.

Pe plan evaluativ, vor fi considerate relevante următoarele aspecte: claritatea și concizia în exprimare, surprinderea corectă a mesajului transmis de episodul dramatic, capacitatea de a improviza, talentul în interpretarea rolurilor, calitatea recuzitei (măști, costume, decor), evocarea relevanței dramaturgiei antice în problemele actuale, efectele și reprezentările muzicale.

Formularul de înscriere va fi completat online de către elev, link-ul de Youtube cu reprezentarea dramatică urmând a fi încărcat în rubrica aferentă. Orice eventuale informații pot fi solicitate de către elev la adresa  vestigia.litterarum@gmail.com. Rezultatele concursului vor fi făcute publice în decurs de două săptămâni de la deadline-ul trimiterii lor pe site-ul secției de Filologie clasică (filologieclasica.ro) din cadrul Departamentului de Limbi și literaturi străine al Facultății de Litere de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Elevilor li se vor acorda premii constând în diplome și cărți, iar profesorilor îndrumători le vor fi oferite certificate/ adeverințe de participare.

Baremul de evaluare:

– claritatea și concizia în exprimare – 10 puncte

– surprinderea corectă a mesajului transmis de episodul dramatic – 15 puncte

– capacitatea de a improviza – 15 puncte

– talentul în interpretarea rolurilor – 15 puncte

– calitatea recuzitei (măști, costume, decor) – 15 puncte

– evocarea relevanței dramaturgiei antice în problemele actuale – 15 puncte

– efectele și reprezentările muzicale – 15 puncte

Decisiv este rolul profesorului îndrumător care trebuie să consilieze trupa de teatru în vederea unei adaptări dramatice cât mai reușite, astfel încât piesa interpretată de elevi să întrunească cerințele anterior precizate.

Comisia de jurizare își rezervă dreptul de a contacta profesorul îndrumător în cursul evaluării materialului prezentat, dacă va considera că este necesar.

Secțiunea III – Concurs de desen

În cadrul acestei secțiuni, elevii pot realiza desene inspirate din temele mitologice ale Antichității greco-latine. Vor putea fi astfel înscrise lucrări de artă plastică (pictură, desen, grafică în creion) sau lucrări de artă digitală (pictură / grafică pe calculator). Formatul lucrării va fi A4. Toate materialele trebuie să reprezinte creații originale. Desenele înscrise în concurs pot fi realizate prin orice tehnică (ulei, acuarelă, creion, peniță, colaj etc.). Ele vor fi semnate olograf de concurent și scanate în format TIFF sau JPEG la rezoluție de 300 dpi.

Concursul de desen este destinat elevilor de gimnaziu, dar și de liceu. (Elevii de gimnaziu vor fi evaluați separat în raport cu cei de liceu.)

Pe plan evaluativ vor fi considerate relevante următoarele aspecte: adaptarea cât mai concretă la temele mitologiei greco-latine, exprimarea mesajului tematic prin elemente plastice cât mai armonioase, creativitatea și originalitatea, inovația în privința posibilelor adaptări tematice la actualitate, calitatea estetică a designului grafic, capacitatea desenului de a transmite afecte cât mai percutante, echilibrul și armonia stilului plastic.

Formularul de înscriere va fi completat online de către elev, documentul cu desenul urmând a fi încărcat în rubrica aferentă. Orice eventuale informații pot fi solicitate de către elev la adresa vestigia.litterarum@gmail.com. Rezultatele concursului vor fi făcute publice în decurs de două săptămâni de la deadline-ul trimiterii lor pe site-ul secției de Filologie clasică (filologieclasica.ro) din cadrul Departamentului de Limbi și literaturi străine al Facultății de Litere de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Elevilor li se vor acorda premii constând în diplome și cărți, iar profesorilor îndrumători le vor fi oferite certificate/ adeverințe de participare.

Barem de evaluare:

– adaptarea cât mai concretă la temele mitologiei greco-latine – 15 puncte

– exprimarea temei prin elemente plastice definitorii – 10 puncte

– creativitatea și originalitatea – 15 puncte

– inovația în privința posibilelor adaptări tematice la actualitate – 15 puncte

– calitatea estetică a designului grafic – 15 puncte

– capacitatea desenului de a transmite afecte cât mai percutante – 15 puncte

– echilibrul și armonia stilului plastic – 15 puncte

Decisiv este rolul profesorului îndrumător care trebuie să consilieze elevul în vederea unei adaptări plastice cât mai reușite, astfel încât opera de artă a elevului să întrunească cerințele anterior precizate.

Comisia de jurizare își rezervă dreptul de a contacta profesorul îndrumător în cursul evaluării materialului prezentat, dacă va considera că este necesar.

Comitetul organizatoric: Conf. univ. dr. Claudia Tărnăuceanu (UAIC Iași), Lector univ. dr. Iulian-Gabriel Hrușcă (UAIC Iași), CS II dr. Ana-Maria Gînsac (UAIC Iași), CS III dr. Constantin-Ionuț Mihai, (UAIC Iași) Asist. univ. dr. Bogdan Guguianu (UAIC Iași), prof. Alla Apopei (Colegiul Național Vasile Alecsandri Iași), prof. Delia Acatrinei (Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza Iași)