Proiecte

Proiecte cu finantare internationala

Proiect Evaluation des competénces d’IC, EVAL – IC

Proiect european, contract nr. 2016–1–FR01–KA203–024155/01.09.2016; perioada de desfăşurare: 01-09-2016 – 31-08-2019; instituţie coordonatoare: Université de la Réunion, France

Doina Spiţă – coordonator; Claudia Tărnăuceanu - membru

Proiectul european „Miriadi”, Projet No-531186-LLP-1-2012-FR-KA2-KA2NW,

Finanţator: European Commission, The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA); perioada de derulare: 01.01.2012 – 30.12.2015

Doina Spiţă – coordonator; Claudia Tărnăuceanu - membru

PREMIAT: Projet labellisé en 2017, Agence Erasmus+ France - Education Formation: (http://www.agence-erasmus.fr/page/label-langues) (http://www.agence-erasmus.fr/docs/2636_brochure-lel-2017.pdf).

Proiect european „Redinter”, program transversal ”Langues” (Programul pentru educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii)

Project Nº 14339-2008-PT-KA2NW, Rede Europeia de Intercompreensão

Finanţator: European Commission, The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), perioada de derulare: 01.12.2008 – 30.11.2011

Doina Spiță - coordonator,  Claudia Tărnăuceanu - membru

Proiect internaţional în cadrul Programului Action Complémentaire I+D: HUM 2006-27948-E/HIST Ministerio de Educacion y Ciencia, Direccion General de Investigacion, Spania Antología de textos griegos y latinos sobre la historia de la sal

Perioada: 2006-2010

Membri: Marius Alexianu, Roxana Curcă

Proiect european Formation de formateurs à l’intercompréhension en Langues Romanes „Galapro”, program transversal Langues, componentă a Programului pentru educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii

Project Nº 135470-LLP-1-2007-1-PT-KA2-KA2MP;

Finanţator: European Commission, The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), perioada de derulare: 01.01.2008-31.12.2009

Membru: Claudia Tărnăuceanu

Proiect european Leonardo da Vinci nr.EL/03/B/F/LA-148105 „ Greek for Business”

Perioada: 2003-2005

Inițiat și condus de British Hellenic College din Atena, cu parteneri din România ( Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”), Bulgaria, Spania, Italia, Letonia

Director: Mihaela Paraschiv

Proiect european Leonardo da Vinci nr.135459-LLP-1-2007-1-GR-KA2-KA2MP, You Speak Greek Already

Perioada: 2007-2009

Director: Mihaela Paraschiv

Proiect tip MC, 2007, Les inscriptions de Scythie Mineure entre la tradition atticiste et koine, Oxford, Anglia

Director: Marius Alexianu

Proiectul româno-francez „Aux origines de la production du sel en Europe: préhistoire et écologie des Carpates orientales roumaines”

Programul de cercetare Brâncuşi, cu 4 parteneri de cooperare: Institutul de Arheologie Iaşi - Academia Română - Filiala Iaşi & Laboratoire de Crono-Ecologie CNRS UMR 6565 UFR des Sciences et Techniques Besançon), perioada 2003-2004

Membri: Magda Mircea-Rowlett, Marius Alexianu

Proiectul SITE WEB en vue d’une cooperation europeenne pour l’enseignement des langues anciennes et de la culture classique (Socrates Minerva)

Coordonator pentru partea română: Magda Mircea-Rowlett

Proiecte cu finantare interna

Proiect de cercetare exploratorie CNCS-UEFISCDI PN-III-P4-ID-PCE-2016-0759, The Ethnoarchaeology of Salt in the Inner Carpathian area of Romania

Director: Marius Alexianu, membru: Roxana Curcă

Proiect CNCS cod PN-II-ID-PCE-2011-3-0825 Nr. 219/5.10.2011, The ethno-archaeology of the salt springs and salt mountains from the extra-Carpathian areas of Romania

Director: Marius Alexianu, membru: Roxana Curcă

Proiect IDEI - PN-II-ID-PCE-2011-3-0825, The ethno-archaeology of the salt springs and salt mountains from the extra-Carpathian areas of Romania

Perioada de derulare 2011- 2015, valoare: 1500000 de lei (ethnosal.ro)

Director Marius Alexianu, membru Roxana Curcă

Proiect CNCSIS Tip A, cod 1205, Izoarele creştinismului românesc. Fontes historiae Daco-Romanae Christianitatis

Perioada de derulare: 2006-2008

Director: Nelu Zugravu, membri: Mihaela Paraschiv, Claudia Tărnăuceanu

Proiect național, Dificultăți ale consensului. Relații internaționale, interetnice și interconfesionale în contextul sistemului global

Proiect național implementat de Institutul de Cercetări „Acad. Ioan Haulică”, înregistrat sub nr. 30 din 10.01.2011, ”Dificultăți ale consensului. Relații internaționale, interetnice și interconfesionale în contextul sistemului global” - perioada 2011-2013.

Director de proiect: Iulian-Gabriel Hruşcă

Proiect de cercetare exploratorie CNCSIS, IDEI, cod 414/2007, The salt springs of Moldavia: the ethnoarchaeology of a polyvalent natural ressource

Director: Marius Alexianu

Proiect CNCS PN-III-ID-PCE-0271/2017, Societăți riverane. Dinamica interacțiunii dintre cultura romană și identitățile regionale în Dacia și Moesia Inferior

Membri: Marius Alexianu, Roxana Curcă

Proiect POSDRU / ID 56815, Revalorizări ale conceptului de humanitas Romana în definirea modernă a drepturilor omului (2011-2013), în cadrul proiectului internațional Societatea Bazată pe Cunoaștere – cercetări, dezbateri, perspective

(http://ices.acadiasi.ro/ro/node/32)

Cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013; Instituția coordonatoare: ICES „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iași, perioada de implementare 2010-2013 

Membru: Iulian-Gabriel Hruşcă

Proiect: Eficientizarea campaniei de relații publice și publicitate

Implementat de Institutul de Cercetări „Acad. Ioan Haulică”, nr. 27, perioada 2011-2013

Director de proiect: Iulian-Gabriel Hruşcă

Proiect CNCS cod PN-II-ID-PCE-2011-0550 Nr. 217/5.10.2011, The dynamics of colonization in the civilian and military milieu of the Roman province Moesia Inferior. A model of a contrastive approach

Membri: Marius Alexianu, Roxana Curcă

Proiect Tip A (2006-2008), Structuri etno-demografice la Dunărea de Jos în secolele I-VII p. Chr.

Membru: Marius Alexianu

Proiect de cercetare exploratorie tip IDEI, cod 420/2007, Aria de captare a resurselor din teritoriul Histriei în epoca greco-romană. Studiu de ecocronologie a habitatului histrian din perspectiva analizei spațiale

Membru: Marius Alexianu