Filologie Clasică Iași > Evenimente > Admitere Master (sesiunea iulie 2022)

Admitere Master (sesiunea iulie 2022)

iunie 24, 2022

Numărul de locuri

 • Buget: 11 locuri
 • Taxă: 7 locuri

  Calendarul admiterii

  Sesiunea din iulie:

  • 11 – 16 iulie 2022: înscrierea candidaților.
  • 18 – 23 iulie 2022: selecția candidaților și afișarea rezultatelor.

  Sesiunea din septembrie:

  • 5 – 7 septembrie 2022: înscrierea candidaților.
  • 8 – 9 septembrie 2022: selecția candidaților și afișarea rezultatelor.

Condițiile de admitere

Media de admitere:

 • 60% Media examenului de licență;
 • 40% Nota la interviul în limba de predare a programului.

Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie:

 • 1.Media ECTS a anilor de studiu;
 • 2.Media examenului de bacalaureat.

Taxa de înscriere

 • 250 lei/ program

Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2022-2023

 • 3500 lei

Acte necesare pentru înscriere:

 • fișa de înscriere
 • acord de confidențialitate (descarcă)
 • diploma de Bacalaureat obținută în România, în original, sau atestat de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României
 • diploma de licență obținută în România și Suplimentul la diplomă/foaia matricolă, sau atestat de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României (Excepție: absolvenții din promoția 2021 pentru care nu s-au eliberat diplomele și care se pot înscrie cu adeverința de licență)
 • copia cărții de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați din țările UE, SEE și Elveția)
 • copie certificat de naștere
 • copie certificat căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este / nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul)
 • în cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților de la un alt program de master: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă (dacă este cazul)
 • două fotografii tip legitimație (format 2/2,5)
 • chitanța sau dovada plății online a taxei de admitere
 • dosar plic

Informații suplimentare pe site-ul Facultății de Litere: https://litere.uaic.ro/programe-master/.