Filologie Clasică Iași > Evenimente > Admitere Licență (sesiunea iulie 2022)

Admitere Licență (sesiunea iulie 2022)

iunie 24, 2022

Numărul de locuri

 • Buget: 12 locuri
 • Taxă: 6 locuri

Calendarul admiterii

Sesiunea din iulie:

 • 11 – 16 iulie 2022: înscrierea candidaților.
 • 18 – 23 iulie 2022: selecția candidaților și afișarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:

 • 5 – 7 septembrie 2022: înscrierea candidaților.
 • 8 – 9 septembrie 2022: selecția candidaților și afișarea rezultatelor.

Condiții de admitere

Media de admitere:

 • 100% media examenului de Bacalaureat.

Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie:

 • 1. Nota de la bacalaureat la proba Limba și literatura română – scris
 • 2.Media generală a anilor de liceu.

Taxa de înscriere

 • 250 lei / specializare

Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2022-2023

 • 3500 lei

Acte necesare pentru înscriere:

 • fișa de înscriere
 • acord de confidențialitate (descarcă)
 • diploma de Bacalaureat obținută în România sau atestat de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României
 • foaie matricolă
 • copie a cărții de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați din țările UE, SEE și Elveția)
 • copie certificat de naștere
 • copie certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 • adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul)
 • în cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverința din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul
 • două fotografii color tip legitimație (format 2/2,5)
 • chitanța sau dovada plății online a taxei de admitere
 • dosar plic

Lista olimpiadelor şcolare și a concursurilor de nivel naţional şi internaţional ai căror laureaţi, absolvenţi cu Diplomă de bacalaureat, au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru anul universitar 2022/2023

 

Informații suplimentare pe site-ul Facultății de Litere: https://litere.uaic.ro/studii-de-licenta/.