Noutăți

Ședință de comunicări, 27 noiembrie 2020 - Lector univ. dr. Iulian-Gabriel HRUȘCĂ, Originalitate și emulație în satira latină

...
Citește

Simpozionul Național „Antichitatea și moștenirea ei spirituală”, ediția a XVI-a, 14-15 noiembrie 2020

...
Citește

Simpozion Național „Valorile educației-educația valorilor”, ediția a VI-a, Iași, 31 oct. 2020

   ...
Citește

Licenţă - septembrie 2020

Sesiunea de finalizare a studiilor, septembrie 2020 – înscrierile la examenele de absolvire vor avea loc în intervalul 31.08 -2.09 (studenţii integralişti) şi în ziua de 3.09 pentru cei care ...
Citește

Şedinţă de comunicări on line, 12 mai 2020

...
Citește

Despre secție

ISTORIC

Specializarea filologie clasică (limba latină-limba greacă veche) funcţionează sub egida Catedrei de Limbi Clasice, Italiană şi Spaniolă din cadrul Facultăţii de Litere.


In sistemul naţional de învăţământ, specializarea filologie clasică se încadrează în domeniul de studii universitare de licenţă Limbă şi literatură din domeniul fundamental Ştiinţe umaniste, conform Hotărârii de Guvern nr. 1175 din 06.09.2006, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 769 din 11.09.2006, privind organizarea studiilor universitare de licenţă.

TITULARI

Conf. Univ. Dr. Claudia Tărnăuceanu

Lector Univ. Dr. Magda Mircea-Rowlett

Asist. Univ. Dr. Iulian-Gabriel Hrușca

Oportunități

Povești de succes