• ADMITERE LICENȚĂ (SESIUNEA IULIE 2022)


  iunie 24, 2022

  Numărul de locuri  • Buget: 12 locuri

  • Taxă: 6 locuri


  Calendarul admiterii


  Sesiunea din iulie:  • 11 – 16 iulie 2022: înscrierea candidaților.

  • 18 – 23 iulie 2022: selecția candidaților și afișarea rezultatelor.


  Sesiunea din septembrie:  • 5 – 7 septembrie 2022: înscrierea candidaților.

  • 8 – 9 septembrie 2022: selecția candidaților și afișarea rezultatelor.
   


  Condiții de admitere


  Media de admitere:  • 100% media examenului de Bacalaureat.


  Criterii de departajare a candidaților cu aceeași medie:  • 1. Nota de la bacalaureat la proba Limba și literatura română – scris

  • 2.Media generală a anilor de liceu.


  Taxa de înscriere  • 250 lei / specializare


  Taxa de școlarizare pentru anul I, an universitar 2022-2023  • 3500 lei
  Acte necesare pentru înscriere:  • fișa de înscriere

  • acord de confidențialitate (descarcă)

  • diploma de Bacalaureat obținută în România sau atestat de echivalare emis de către CNRED pentru studiile efectuate în afara României

  • foaie matricolă

  • copie a cărții de identitate (care atestă domiciliul în România) / pașaport (candidați din țările UE, SEE și Elveția)

  • copie certificat de naștere

  • copie certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)

  • adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul)

  • în cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverința din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul

  • două fotografii color tip legitimație (format 2/2,5)

  • chitanța sau dovada plății online a taxei de admitere

  • dosar plic


  Lista olimpiadelor şcolare și a concursurilor de nivel naţional şi internaţional ai căror laureaţi, absolvenţi cu Diplomă de bacalaureat, au dreptul să fie admişi, pe locuri finanţate de la buget, fără susţinerea concursului de admitere la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi pentru anul universitar 2022/2023


     Informații suplimentare pe site-ul Facultății de Litere: https://litere.uaic.ro/studii-de-licenta/. • a catedrei de Filologie Clasică

Noutăți

Ședință de comunicări online

Prof. assoc. Omar COLORU (Università degli Studi di Bari Aldo Moro) The Iranian world seen from Rome JOI, 15 decembrie 2022, ora 18.00 (RO), 17.00 (IT) (www.zoom.com) ...
Citește

Ședință de comunicări online

Sergio AUDANO La “Germania” di Tacito: fortuna e sfortuna di un classico antico in età moderna SÂMBĂTĂ, 10 decembrie 2022, ora 11.00 (RO), 10.00 (IT) (www.zoom.com) ...
Citește

SIMPOZIONUL NAȚIONAL Antichitatea și moștenirea ei spirituală, Ediția a XVIII-a

Program Antichitatea 2022...
Citește

In memoriam lector univ. dr. Magda Mircea-Rowlett

    Cu profundă tristețe anunțăm încetarea din viață a colegei noastre lector univ. dr. Magda Mircea-Rowlett, filolog clasic de excepție, cadru didactic titular al secției...
Citește

Admitere Master (sesiunea iulie 2022)

Numărul de locuri Buget: 11 locuri Taxă: 7 locuri Calendarul admiterii Sesiunea din iulie: 11 – 16 iulie 2022: înscrierea candidaților. 18 – 23 iulie 2022: se...
Citește

Despre secție

ISTORIC

Specializarea filologie clasică (limba latină-limba greacă veche) funcţionează sub egida Catedrei de Limbi Clasice, Italiană şi Spaniolă din cadrul Facultăţii de Litere.


In sistemul naţional de învăţământ, specializarea filologie clasică se încadrează în domeniul de studii universitare de licenţă Limbă şi literatură din domeniul fundamental Ştiinţe umaniste, conform Hotărârii de Guvern nr. 1175 din 06.09.2006, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 769 din 11.09.2006, privind organizarea studiilor universitare de licenţă.

TITULARI

Conf. Univ. Dr. Claudia Tărnăuceanu

Lector Univ. Dr. Magda Mircea-Rowlett

Asist. Univ. Dr. Iulian-Gabriel Hrușca

Oportunități

Povești de succes